กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. โรงเรียนจินดามณีจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว