โรงเรียนอนุบาล-KG

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักธุรกิจและสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมสนับสนุนให้การบริจาคถุงยังชีพ COVID-19 จำนวน 300 ชุดแก่ผู้ขัดสนในชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองสำเร็จลงไปด้วยดี

โรงเรียนจินดามณี เปิดคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของท่าน สอนโดยต่างชาติครูเจ้าของภาษา ในแนวคิด  “พวกเราพูดภาษาอังกฤษ” เมื่อเรียนจบคอร์สทางโรงเรียนมีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคน สามารถสมัครได้ที่ 02-4766383 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงเรียนจินดามณี

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นเนอสเซอรี่ถึงอนุบาล3 เด็กๆ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี มีการแข่งขันกีฬาและเกมต่างๆ ทั้งนี้ผู้ปกครองยังได้มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬา สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆร่ว

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นเพื่อให้เด็กๆร่ว มแสดงความรัก กตัญญูกตเวทีกับคุณแม่และเพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวั นคล้ายวันประสูติครบ 86 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ