มัธยม – H

The celebration of Academic Day 2021

Between 17 August and 20 August, Academic Day 2021, that is in honor of National Science Week and the United Nations Sustainable Goals initiative, was celebrated virtually at the Chindamanee School Cambridge Program (CSCP). CSCP was hosting the Academic Day 2021, “A Sustainable Future”, featuring fun and amazing games, activities, and contests in English, Science, […]

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักธุรกิจและสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมสนับสนุนให้การบริจาคถุงยังชีพ COVID-19 จำนวน 300 ชุดแก่ผู้ขัดสนในชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองสำเร็จลงไปด้วยดี

โรงเรียนจินดามณี เปิดคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของท่าน สอนโดยต่างชาติครูเจ้าของภาษา ในแนวคิด  “พวกเราพูดภาษาอังกฤษ” เมื่อเรียนจบคอร์สทางโรงเรียนมีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคน สามารถสมัครได้ที่ 02-4766383 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงเรียนจินดามณี