มัธยม – H

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักธุรกิจและสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมสนับสนุนให้การบริจาคถุงยังชีพ COVID-19 จำนวน 300 ชุดแก่ผู้ขัดสนในชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองสำเร็จลงไปด้วยดี

โรงเรียนจินดามณี เปิดคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของท่าน สอนโดยต่างชาติครูเจ้าของภาษา ในแนวคิด  “พวกเราพูดภาษาอังกฤษ” เมื่อเรียนจบคอร์สทางโรงเรียนมีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคน สามารถสมัครได้ที่ 02-4766383 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงเรียนจินดามณี