โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักธุรกิจและสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมสนับสนุนให้การบริจาคถุงยังชีพ COVID-19 จำนวน 300 ชุดแก่ผู้ขัดสนในชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองสำเร็จลงไปด้วยดี

Chindamanee School step up to lend a helping hand

Chindamanee School English Program is launching a COVID-19 sharing campaign by preparing our “Hospitality Pantry” near the front gate, we welcome everyone to be give and take what they need. Live sufficiently & share with the needy. โรงเรียนจินดามณีหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดโครงการแบ่งปันผู้ประสบภัยโควิดโดยการจัดตู้ธารน้ำใจไว้หน้าโรงเรียน ขอเชิญท่านร่วมเป็น “ผู้ให้” และ “ผู้รับ” อยู่อย่างพอเพียง มีเสบียงมาแบ่งปัน