โรงเรียนจินดามณี เปิดคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

โรงเรียนจินดามณี เปิดคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของท่าน สอนโดยต่างชาติครูเจ้าของภาษา ในแนวคิด  “พวกเราพูดภาษาอังกฤษ” เมื่อเรียนจบคอร์สทางโรงเรียนมีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคน สามารถสมัครได้ที่ 02-4766383 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงเรียนจินดามณี

Extra-Curricular courses for Kindergarten

CSEP, in its pursuit for the holistic development of the students, once again launches the opening of Extra-Curricular Clubs in the kindergarten department for this semester. This program is open to all kindergarten students who wished to enhance their English speaking skills, explore their creative minds in arts, know the basics of self-defense, discover their […]

Free English Language Courses

❝One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.❞ ‒Frank Smith Study English at Chindamanee absolutely free! Join us November 3 for a 4 week adventure with our Native and Foreign teachers and learn why our English is so good.  Dates for free English language courses are November […]