โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นเนอสเซอรี่ถึงอนุบาล3 เด็กๆ

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นเนอสเซอรี่ถึงอนุบาล3 เด็กๆ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี มีการแข่งขันกีฬาและเกมต่างๆ ทั้งนี้ผู้ปกครองยังได้มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬา สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรม