ข่าว

เมืองอาหารปลอดภัย
กิจกรรมถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
โรงเรียนจินดามณี เปิดคอร์สเรียนฟรีภาษาอังกฤษ ทุกวันเสาร์

เพื่อเพิ่มทักษะ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้กับบุตรหลานของท่าน สอนโดยต่างชาติครูเจ้าของภาษา ในแนวคิด  “พวกเราพูดภาษาอังกฤษ” เมื่อเรียนจบคอร์สทางโรงเรียนมีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนทุกคน สามารถสมัครได้ที่ 02-4766383 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาดโรงเรียนจินดามณี

โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมไหว้ครูขึ้นเพื่อแสดงควา
โรงเรียนจินดามณีได้จัดกิจกรรมกีฬาสี ระดับชั้นเนอสเซอรี่ถึงอนุบาล3 เด็กๆ

ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสี มีการแข่งขันกีฬาและเกมต่างๆ ทั้งนี้ผู้ปกครองยังได้มีส่วนร่วมในการแข่งกีฬา สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรม