ข่าว

Secondary Section End of the Year Show 2022

Our Secondary Section celebrated their End of the Year Show on 17th February 2022 will full enjoyment and fun. While wishing them best of luck for their final exams, we would also like to extend our appreciation to their teahers who made it possible.   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของเราได้เฉลิมฉลองและทำการแสดงส่งท้ายปีการศึกษา ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 อย่างสนุกสนานและเต็มที่ เราขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีในการสอบปลายภาค และขอขอบคุณครูทุกท่านที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี  

Ministry of Education Visit
Admission open for Academic year 2022-23

  Chindamanee School Cambridge Program is ready to accept students for the Academic year 2022-23. We will be open for Admissions and hope that you will join our school. Our promotions for this year are valid until 31st January 2022 and are as follows; – Admission fee is free. (Worth 30,000 THB) – Pay yearly […]

Chindamanee School Cambridge Program IMC Award Winners

Chindamanee School Cambridge Program is more than happy to announce that once again our students made us proud in Online International Math Challenge. Our students secured 1 Gold, 3 Silver, 12 Bronze, and 16 Honorable mention awards among 6000+students from 6 continents and 1000+school and 96 countries. This is a proud moment for us we […]

The celebration of Academic Day 2021

Between 17 August and 20 August, Academic Day 2021, that is in honor of National Science Week and the United Nations Sustainable Goals initiative, was celebrated virtually at the Chindamanee School Cambridge Program (CSCP). CSCP was hosting the Academic Day 2021, “A Sustainable Future”, featuring fun and amazing games, activities, and contests in English, Science, […]