ข่าว

Kindergarten Enrollment Promotion!
Chindamanee School installed Thermal Video Camera Temperature Screening

All the teachers, staff and Primary and Secondary students must have temperature checked with it daily.

Chindamanee graduates are accepted to top universities

We would like to congratulate our M6 students who have gotten into top Thai universities. We wish them all the success in the world. We are proud that each year Chindamanee School English Program graduates are accepted to top universities. Chindamanee School English Program and supportive parents are interested in the quality of our students’ […]

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษให้ความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

โรงเรียนจินดามณี หลักสูตรภาษาอังกฤษต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งสำหรับความร่วมมือจากคณะผู้ปกครอง นักธุรกิจและสำนักงานเขตจอมทองที่ร่วมสนับสนุนให้การบริจาคถุงยังชีพ COVID-19 จำนวน 300 ชุดแก่ผู้ขัดสนในชุมชนในพื้นที่เขตจอมทองสำเร็จลงไปด้วยดี

Chindamanee School English Program gave a hand and a hope to Covid-19 victims.

Thanks to a partnership between Chindamanee School English Program, Our amazing parents, businessmen and the Chomthong district municipality we have collected about 300 COVID-19 Survival packs to feed people in need in the local community.